info@energycoinfoundation.org

Het team

De EnergyCoin Foundation werd in september 2016 opgericht. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door experts op het gebied van informatica, duurzaamheid, economie en energie.

Zij zetten hun ruime kennis en ervaring op het gebied van lokaal klimaatbeleid, burgerparticipatie en informatietechniek in om de transitie naar een duurzame en solidaire samenleving te versnellen.

Het huidige bestuur bestaat uit Brian Mulder, Janine Hogendoorn, Anne-Marie Pronk en Hugo Schönbeck.

De stichting is een initiatief van Jan Clement.

De techniek ontwikkelen we samen met onze partner Bloxico.