info@energycoinfoundation.org

Een blockchain voor lokale klimaatactie

Samen bouwen we aan een economie die binnen de grenzen van de Aarde past. Dat is niet morgen geregeld. Daarvoor heb je een goed plan nodig en duidelijke acties voor iedereen.

Goede plannen genoeg: het Klimaatakkoord van Parijs, de Sustainable Development Goals van de VN, het SER Energieakkoord en deze zomer een nationaal klimaatakkoord. Gemeenten, provincies en waterschappen en NGO’s werken aan lokaal klimaatbeleid, bedrijven aan hun MVO doelstellingen en lokale energiecoöperaties en duurzame initiatieven aan hun strategie voor de de lokale energietransitie en verduurzaming van de wijk. Maar: zijn de plannen concreet genoeg en weet iedereen wat er moet gebeuren?

Forget big change, it is all about tiny habits” zegt gedragsexpert B.J. Fogg in zijn beroemde TED talk. Dus: knip grote doelstellingen op in kleine stukken en maak concreet wie wat moet doen en wanneer.

Samen maken we zo concreet mogelijk wat iedereen (hyper)lokaal kan gaan doen. En de waarde van deze actie kunnen we samen op de EnergyCoin blockchain vasteggen. Ook maak je door registratie van de actie de impact eenvoudig meetbaar: je geeft klimaatactie een geheugen.

Met de EnergyCoin blockchain kunnen we tokens (programmeerbaar geld) maken. Met het EnergyCoin Dahboard kunnen tokens worden uitgewisseld. De EnergyCoin blockchain en het dashboard (het token-wisselkantoor) stellen we ter beschikking aan:

  • duurzame burgerinitiatieven,
  • energiecoöperaties,
  • gemeenten,
  • waterschappen,
  • provincies
  • NGO’s en
  • bedrijven met een ambitieus MVO beleid.

De doelstelling van de EnergyCoin Foundation is het versnellen van de transitie naar een klimaatneutrale en eco-positieve samenleving. Het project waarvoor je een token wilt gaan gebruiken moet daar in potentie een significante bijdrage aan kunnen leveren. We toetsen op positieve impact en schaalbaarheid. En heel belangrijk: de mogelijkheid om de actie veilig, goed, transparant en controleerbaar vast te kunnen leggen op de EnergyCoin blockchain.

Het komende jaar kun je aansluiten bij de tokens die we reeds hebben gemaakt: voor de fietskilometers en gerealiseerde energiebesparing. Andere toepassingen ontwikkelen we op basis van de vraag. Binnen 3 maanden kunnen we een werkend blockchain prototype inclusief app realiseren.

Voor het programmeren van een token vragen we een bijdrage. We streven naar een bedrag van maximaal 1 euro per deelnemer aan een project.