info@energycoinfoundation.org

Een blockchain voor lokale klimaatactie

De blockchaintechnologie, de technologie die informatie transparant, onveranderbaar en decentraal vastlegt, gaat de wereld veranderen. Dit is hét moment om de techniek in te zetten voor het vastleggen en uitwisselbaar maken van de waarde van positieve actie voor een duurzame wereld.

Met de EnergyCoin blockchain leg je een lokale klimaatactie of duurzame handeling vast in zogenaamde tokens. De technische mogelijkheden zijn eindeloos. Dat kunnen bijvoorbeeld honderd gemaakte fietskilometers zijn, de dagopbrengst van tien zonnepanelen op je eigen dak of één dag jouw aandeel windenergie oogsten met een windmolen van de lokale energiecoöperatie. Ook kun je dankzij de techniek de opwek van lokale groene stroom markeren en het energiegebruik lokaal afstemmen op het aanbod van verse groene stroom en het meebewegen met de beschikbaarheid van natuurstroom belonen. Aan deze tokens kun je een waarde verbinden.

Niet alleen de waarde van energiebesparing, het opwekken van duurzame energie of het vermijden van de uitstoot van broeikasgassen kun je vastleggen, ook de waarde van acties die de biodiversiteit meetbaar vergroten of de natuur beschermen kun je vastleggen op de EnergyCoin blockchain.

De EnergyCoin Foundation maakt voor een aantal projecten jaarlijks kosteloos tokens aan. En stelt voor een aantal projecten per jaar een bedrag ter beschikking om duurzame actie te belonen. Maar je kunt natuurlijk ook zelf gerealiseerde besparingen, bespaarde kosten voor administratie of een budget voor lokaal klimaatbeleid of maatschappelijk verantwoord ondernemen als fonds laten fungeren om de duurzame acties te belonen. En soms is alleen al het archiveren van de gerealiseerde positieve impact op de blockchain winst.

Of een project bijdraagt aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen of aan het herstel van de biodiversiteit en natuur wordt kritisch gewogen door een team van experts.

Met de EnergyCoin blockchain maak je internationale en nationale klimaatakkoorden en -beleid concreet. Hoe kun je lokaal écht verschil maken. Samen definiëren en waarderen we bouwstenen voor een nieuwe economie binnen de planetaire grenzen. En bouw je samen meetbaar en transparant aan een eco-positieve en klimaatneutrale samenleving.

Klik hierboven in de menubalk op “mogelijkheden” om de verschillende toepassingen die we willen bieden te bekijken.