info@energycoinfoundation.org

Met de EnergyCoin blockchain meer biodiversiteit en natuurlijk kapitaal

De afgelopen 40 jaar verloren we 50% van alle dieren in het wild. De insecten zijn aan het verdwijnen. We kappen jaarlijks 15 miljard bomen meer dan dat we er bij planten. Gezonde ecosystemen zijn de basis voor een goed leven op Aarde.

Het is overduidelijk: we moeten iets doen om de natuur te restaureren en te beschermen. Houd bij alles wat je doet rekening met de impact op de natuur. En stroop je mouwen op en begin met het beschermen en restaureren in je eigen omgeving.

Er zijn diverse projecten waarbij inwoners een bijdrage leveren aan het versterken van lokale ecosystemen. Zoals de projecten van de Bijenstichting (“Meer zaad, meer stuifmeel, meer actie!”) en Le Compostier. Met hen voeren we op dit moment gesprekken welke acties we meetbaar op de EnergyCoin blockchain kunnen zetten. En hoe we meer inwoners kunnen betrekken bij deze duurzame acties ter versterking van de lokale biodiversiteit en een vruchtbare bodem.

Bijvoorbeeld om via een app foto’s uploaden van vierkante meters ingezaaide en boeiende bloemzaadmengsels of vierkante meters onttegelde en natuurvriendelijke tuinen. Het oppervlak onverharde tuin heeft ook een economische waarde voor de gemeenschap, het scheelt voor rioolzuiveringen bijvoorbeeld veel geld en energie als er zo min mogelijk regenwater bij rioolwater komt.


foto: Huib Joosten, prairietuin Piet Oudolf, Hummelo