info@energycoinfoundation.org

Energiebesparing op de EnergyCoin blockchain

Met alles wat we nu weten en kunnen kunnen we maar liefst 70% energie besparen. Voornamelijk door te stoppen met energieverspillen. En gebouwen te isoleren. Zé-ven-tig procent. De snelste en goedkoopste manier om het aandeel duurzame energie in totale energiemix omhoog te laten vliegen. En: wat je bespaart hoef je ook niet duurzaam op te wekken.

Met het geld dat je bespaart kun je geweldige dingen doen. Voor het klimaat, een ander of voor jezelf.

Je eigen huis isoleren bijvoorbeeld. Of: mensen helpen die nauwelijks geld hebben om energiebespaarmaatregelen te nemen. Of samen sparen voor een windmolen. Of investeren in zonne-energie, op je eigen dak of in een gezamenlijk project.

Energiebesparen geeft energie. En de waarde van energiebesparing is met een slimme meter heel simpel vast te leggen. En die waarde kunnen we op de blockchain zetten. En zonder veel moeite eerlijk en transparant verdelen. Onder leden van een energie-coöperatie. Of onder je collega’s*. Of onder leerlingen of studenten van een school of universiteit. Of onder alle deelnemers aan een lokale of nationale energiebespaarcampagne. Met wie je ook maar aan het besparen slaat. Je kunt het zo wild maken als je zelf wilt.

*wist je dat een energiebespaaractie op je werk super effectief is om snel mensen te bereiken die doorgaans niet zo met het milieu bezig zijn? Lees er hier meer over. 


beeld: campagne Energiebesparen doe je nu (Rijksoverheid, 2017-2018)