info@energycoinfoundation.org

Leg de waarde van fietskilometers vast

Onze mobiliteitskeuze is van groot belang voor het klimaat. Élke vermeden autokilometer telt.

Nederland is het enige land ter wereld met meer fietsen dan inwoners: zo’n 22,5 miljoen. Fietsen maakt gelukkig, geeft vrijheid en is goed voor het klimaat, de luchtkwaliteit, de leefbaarheid in gemeenten, de bereikbaarheid en je gezondheid. Een fietskilometer vertegenwoordigt een grote waarde op weg naar een klimaatneutrale en eco-positieve samenleving. Door fietskilometers vast te leggen, te belonen en inwisselbaar te maken stimuleren we de groei van fietsverkeer verder.

De EnergyCoin Foundation legt in samenwerking met Ring-Ring® gereden fietskilometers vast op de EnergyCoin blockchain. Zo creëren we samen nieuwe bouwstenen voor een klimaatneutrale samenleving. De fietskilometers worden per honderd gereden kilometers vastgelegd.

Ring-Ring® is een dienst die het gebruik van de fiets stimuleert door aan fietskilometers regelrechte voordelen te koppelen. Vanuit vijf partijen: inwoners, ondernemers, werkgevers, gemeenten en (zorg)verzekeraars. De afgelopen vijf jaar werd de Ring-Ring app uitvoerig getest en in tien gemeenten en bij tientallen bedrijven zeer succesvol ingezet voor het behalen van de lokale klimaatdoelstellingen en als instrument voor MVO beleid.

 

De waarde van honderd fietskilometers kan per gemeente of bedrijf of initiatief worden vastgesteld. Belangrijk om te weten dat:

  • de CO2-uitstoot van één reizigerskilometer van een elektrische fiets 26x zo klein is als die van een auto. Bij een alleenrijdende forens is dit zelfs een factor 40.
  • dat een automobilist 7x zoveel plek inneemt als een fietser.
  • dat iedere autokilometer die in stedelijk gebied wordt vervangen door een fietskilometer, 41 cent aan maatschappelijke baten oplevert.
  • dat maar liefst 71% van de verplaatsingen in Nederland korter is dan 7,5 kilometer. Van deze korte ritten wordt 26% gelopen en 37 % gefietst. Voor 36% van deze korte ritten wordt de auto gebruikt.

(bron: KpVV Crow, via de Fietsersbond)