info@energycoinfoundation.org

De EnergyCoin blockchain voor een klimaatbestendige gemeente

Steden nemen minder dan 2% van het landoppervlak van de aarde in maar produceren het meeste afval en uitstoot van broeikasgassen. De rol van steden is cruciaal in de verduurzaming van de wereld.

Steden ondervinden nu al de gevolgen van klimaatverandering. Het weerbeeld verandert. Regenbuien worden heftiger, in korte tijd kan er extreem veel regen vallen. Soms is het juist weer lange tijd droog, een langere tijd dan we de afgelopen decennia gewend waren. Het stedelijk watersysteem is hier niet op ingericht. Heftige regenbuien leiden tot wateroverlast. En meer hete dagen betekent bijvoorbeeld voor kwetsbare personen een serieuze bedreiging voor de gezondheid.

Door de stad te vergroenen, door verharding achterwege te laten waar deze niet strikt noodzakelijk is en het aanleggen van groene daken, groene tuinen, greppels en vijvers, wordt regenwater vastgehouden en warmt de directe woonomgeving minder op. Veel groene tuinen maken een groene, beter waterbufferende en koelere gemeente. Bovendien zorgen groene tuinen ervoor dat de diversiteit aan planten en dieren in een gemeente toeneemt.

We inventariseren op dit moment meetbare acties die burgers kunnen ondernemen om de stad te vergroenen en veerkrachtig te maken en te programmeren op de EnergyCoin blockchain.