info@energycoinfoundation.org

Gezocht: twee gemeenten die vermeden CO2 als ruilmiddel willen testen en een lokale klimaateconomie creëren

Posted by Anne-Marie Pronk in Nieuws | 0 comments

 

Bouw samen je eigen lokale klimaateconomie

Méér fietsen, méér energie besparen of meer duurzame energie opwekken. Allemaal acties die we dagelijks kunnen uitvoeren en die uitstoot van CO2 voorkomen.

Die acties hebben waarde!
Elke meetbare klimaatactie kan worden uitgedrukt in vermeden CO2 uitstoot. Van de eenheden vermeden CO2 uitstoot door klimaatvriendelijke keuzes, maken wij digitale lokale tokens. Zo wordt vermeden CO2 een ruilmiddel.

De EnergyCoin Foundation stelt de techniek waarmee de waarde van meetbare klimaatacties veilig, transparant en decentraal en zonder tussenkomst van derden wordt vastgelegd, ter beschikking aan gemeenten en inwoners om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen. Via deze techniek is iedereen in staat om de waarde van vermeden CO2 vast te leggen. Door de vastlegging in tokens is de waarde van je duurzame gedrag (eindelijk) zichtbaar en uitwisselbaar. En certificeer je klimaatactie. Hiermee bieden we bouwstenen om een lokale klimaateconomie te ontwikkelen.

Klimaatwinst sparen met de buurt
We kunnen de klimaatwinst van individuele klimaatacties nu vastleggen in tokens. En laten zien op een individueel dashboard. We willen dit graag samen met u door ontwikkelen naar een instrument voor collectieve actie: een klimaatbank. De klimaatbank is een dashboard waarop de inwoners de waarde van hun gezamenlijke klimaatacties kunnen verzamelen en inzien. Samen beslissen zij hoe deze gezamenlijke waarde wordt ingezet voor verdere verduurzaming. Van de buurt of een wijk. U biedt uw inwoners inzicht in gezamenlijk geboekte resultaten en bouwt samen aan een toekomstbestendig waardesysteem.

Wat hebben wij nodig:

 1. We zijn op zoek naar twee gemeenten die samen met ons het huidige dashboard willen door ontwikkelen naar een buurtdashboard.
  2. Een te activeren netwerk van gebruikers (een duurzaam wijkinitiatief, medewerkers van een gemeente, een lokale energie coöperatie)
  3. Een aantal uren om te helpen met de werving van deze deelnemers en samen feedback op te halen bij de gebruikers.

Wat bieden wij:

 1. Twee kant en klare toepassingen waarmee de vermeden CO2 uitstoot automatisch wordt vastgelegd als digitale munt: gemaakte fietskilometers en gerealiseerde energiebesparing. De fietskilometers worden geregistreerd via de fietsapp Ring-Ring fkm en energiebesparing meten we via de slimme meter. De fiets- en bespaarmunten (zogenaamde tokens) kunnen bewaard worden in een persoonlijke wallet of worden ingezet als ruilmiddel in een lokaal waardeysteem. We maken hierbij gebruik van een energiezuinige variant van de blockchaintechniek. De vermeden CO2 uitstoot is vastgelegd en is zichtbaar via een dashboard. Deze toepassing is al getest door tientallen gebruikers. Elke meetbare klimaatactie kan worden aangesloten via een toegankelijke API.
  2. Een gezamenlijke ontwikkeling van een eigen buurt- of wijkklimaatbank. Wij zorgen dat de aansluiting soepel verloopt en de technische eindjes aan elkaar worden geknoopt. Denk en bouw mee aan een dashboard voor de buurt waarmee gemeenten hun inwoners laten zien wat de waarde is van hun collectieve dagelijkse klimaatkeuzes. Deze waarde kan weer worden ingezet in de buurt, de inwoners (of de gemeente) beheren de tegoeden op deze klimaatbank zelf.
  3. Voor de gemeentes kan dit een monitoringstool worden met maandelijkse overzichten van de gerealiseerde impact. Snel en accuraat onderbouwing voor de sturing richting klimaatdoelstellingen.
  4. “Als je doet wat je altijd al deed krijg je wat je altijd al kreeg”.Veel klimaatcampagnes bestaan uit informatie geven en het verleiden tot een duurzame levensstijl. Gooi het samen met ons over een andere boeg en pas de laatste inzichten over engagement toe zodat mensen het klimaatprobleem niet uit de weg gaan. Geef uw inwoners inzicht in wat zij samen bereiken. Ondersteun uw inwoners door de impact van hun dagelijkse klimaatvriendelijke keuzes zichtbaar te maken en werk aan structurele verandering: samen creëeren we een nieuw waardemodel.
  5. Je werkt samen met het team van de EnergyCoin Foundation, experts op het gebied van informatica, duurzaamheid, economie en energie. Wij brengen voor dit project onze kennis en ervaring op het gebied van lokaal klimaatbeleid, burgerparticipatie en informatietechniek in om samen positieve impact te hebben.
  6. Publiciteit. Graag delen we wat we samen leren en bouwen via onze social media kanalen en binnen ons netwerk. We hebben een groot netwerk in binnen- en buitenland. We werken samen met onder andere de Warmetruiendag van Klimaatverbond Nederland (een vereniging van meer dan 180 lagere overheden), het Copernicus Instituut van de Universiteit van Utrecht en de fietscommunity rond Ring-Ring.
  7. Eeuwige roem! U bent een van de eerste twee gemeenten ter wereld die de waarde van klimaatacties inzet als ruilmiddel en laat zien hoe een lokale klimaateconomie in de praktijk kan werken. Veel lokaal gecreëerde meerwaarde wordt nooit zichtbaar. Daar brengen wij samen verandering in.

Met vermeden CO2 als betaalmiddel schrijven we letterlijk en figuurlijk geschiedenis: dagelijkse keuzes worden onveranderbaar vastgelegd en dit is het begin van een economisch model dat wél binnen de grenzen van de Aarde past.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Bel of mail ons. En neem gerust contact met ons op bij aanvullende vragen.

Brian Mulder, Anne-Marie Pronk, Hugo Schönbeck en Janine Hogendoorn
Bestuur EnergyCoin Foundation

info@energycoinfoundation.org

Over de EnergyCoin Foundation
“Je verandert nooit iets door de bestaande werkelijkheid te bestrijden. Om iets te veranderen moet je een nieuw model bouwen dat het bestaande model achterhaald maakt” aldus de 20ste eeuwse uitvinder Buckminster Fuller. We willen graag samen met onze partners laten zien hoe het anders kan. We hebben gezien de urgentie van de ecologische crisis zo snel mogelijk een nieuw waardesysteem nodig dat rekent met de echte prijs van diensten en producten om de economie binnen de grenzen van de Aarde te laten passen. Wat gebruik je van de Aarde en wat is je bijdrage om ecosystemen te restaureren of te ontlasten zou wat ons betreft de basis moeten zijn van elk economisch model. We stellen de blockchaintechniek, de techniek waarmee cryptomunten gemaakt worden, ter beschikking om de waarde van klimaatactie zonder kostbare tussenpersonen vast te leggen en uit te wisselen. We ontwikkelen instrumenten om de geboekte klimaatwinst in te kunnen zetten voor oplossingen voor de ecologische crisis.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.