info@energycoinfoundation.org

Samen bouwen aan een klimaatneutrale samenleving

De EnergyCoin Foundation zet de EnergyCoin blockchaintechniek in als instrument om de waarde van duurzaam handelen vast te leggen. Daarnaast stellen we een platform ter beschikking waarmee de waarden uitwisselbaar zijn: het EnergyCoin Dashboard.

Samen met onze partners maken we impact van klimaatacties meetbaar, leggen we de waarde van duurzame actie vast, creëren we meerwaarde en wisselen we deze waarden uit. Zo maken we samen bouwstenen voor een groene economie en een duurzame en klimaatneutrale samenleving.

Stichting EnergyCoin richt zich op vijf onderwerpen:

  • het zo snel mogelijk verminderen van de uitstoot van broeikasgassen,
  • de circulaire economie,
  • de deeleconomie,
  • het klimaatbestendig maken van de leefomgeving,
  • en het beschermen van biodiversiteit en natuur.

De stichting EnergyCoin werd eind 2016 opgericht om er voor te zorgen dat de meerwaarde van de cryptomunt EnergyCoin ten goede komt aan de doelstelling van de munt: de energietransitie versnellen en het vergroenen van de economie.

De EnergyCoin bestaat sinds 2014 en is publiekelijk verhandelbaar (via Crex24, Nova Exchange en Bitibu).

In een economie waar de prijs van milieuschade vaak niet verrekend wordt is het vastleggen van waarde van duurzame actie een begin om de “true price” van handelingen, diensten en producten te herdefiniëren.

Onze speerpunten voor de toepassing van de EnergyCoin blockchain zijn de komende twee jaar:

  • versnellen van de energietransitie
  • meer energie besparen
  • meer duurzame mobiliteit
  • het vergroenen van de leefomgeving.

Samen bouwen we een samenleving die binnen de grenzen van de Aarde past!