info@energycoinfoundation.org

We kunnen de klimaatwinst van individuele klimaatacties nu vastleggen in tokens. En laten zien op een individueel dashboard. We willen dit graag samen met gemeenten doorontwikkelen naar een instrument voor collectieve actie: een klimaatbank. De klimaatbank is een dashboard waarop de inwoners de waarde van hun gezamenlijke klimaatacties kunnen verzamelen en inzien. Samen beslissen zij hoe deze gezamenlijke waarde wordt ingezet voor verdere verduurzaming. Van de buurt of een wijk. Gemeenten bieden hun inwoners inzicht in gezamenlijk geboekte resultaten en bouwen samen aan een toekomstbestendig waardesysteem.

Wat hebben wij nodig:

  1. We zijn op zoek naar twee gemeenten die samen met ons het huidige dashboard willen door ontwikkelen naar een buurtdashboard.
    2. Een te activeren netwerk van gebruikers (een duurzaam wijkinitiatief, medewerkers van een gemeente, een lokale energie coöperatie)
    3. Een aantal uren om te helpen met de werving van deze deelnemers en samen feedback op te halen bij de gebruikers.

Lees onze oproep hier.