info@energycoinfoundation.org

Universiteit Utrecht, Resourcefully en EnergyCoin Foundation werken samen aan blockchainplatform

Op 1 december startte het B-DER (distributed energy
resources) project de universiteit Utrecht, Resourcefully en de EnergyCoin Foundation. De projectpartners ontwikkelen samen een blockchainplatform waarbinnen informatie over opgewekte zonne-energie, energieopslag in batterijen en de accu van elektrische auto’s binnen een microgrid kan worden uitgewisseld. Het project wordt gefinancierd door TKI Urban Energy en ondersteund door E-laad, netwerkbeheerder Liander en de gemeente Amsterdam.
EnergyCoin Foundation is partner in dit researchproject van het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht. De universiteit, Resourcefully en de EnergyCoin Foundation bouwen samen een raamwerk voor een slimme flexibele energievoorziening: een platform om peer-to-peer transacties mogelijk te maken binnen een decentraal netwerk van huishoudens die zelf energie opwekken.
De snelle inzet van gedistribueerde energiebronnen als zonnepanelen, elektrische voertuigen en oplaadstations vraagt om beheersschema’s van deze bronnen om de betrouwbaarheid van het net in de toekomst te kunnen garanderen.

Doel
Dit project zal een platform ontwikkelen om peer-to-peer-uitwisseling van lokaal duurzaam opgewekte energie mogelijk te maken. Naast uitwisseling tussen huishoudens kan het ook gaan om andere andere bron in de buurt, zoals laadstations voor elektrische auto’s. Deze uitwisseling moet optimaal, verifieerbaar en veilig zijn. Daartoe ontwikkelen de projectpartners een algoritme dat de uitwisseling optimaliseert: de elektriciteitskosten voor huishoudens minimaliseert, de voordelen van uitwisseling maximaliseert, en er een zo voordelige mogelijke oplaadprijs voor eigenaars van EV-laadstations ontstaat.

Om veilige en verifieerbare energietransactie tussen decentrale energiebronnen mogelijk te maken, wordt het optimalisatie-algoritme op een blockchain-architectuur geïmplementeerd.
Het project beoordeelt het technische en economische potentieel van het ontwikkelde
platform met behulp van actuele gegevens van de vraag van huishoudens, zonne-energie opwekprofielen, en de energievraag van laadstations voor elektrische auto’s in een woonwijk in Amsterdam. Onderzocht wordt wat prijs en stimuleringsmaatregelen zullen doen, op verschillende niveau’s van beschikbaarheid van de duurzame energiebronnen.

De EnergyCoin Foundation draagt zorg voor de blockchaintechniek, en deelt haar kennis en ervaring met cryptocurrencies, lokaal klimaatbeleid en klimaatcommunicatie.
Volg het laatste nieuws over dit project via Twitter via het account van het project.

Lees meer over het project op de website van de Universiteit Utrecht.