info@energycoinfoundation.org

Wereldprimeur: gemaakte fietskilometers vastleggen met de blockchain techniek

Onze mobiliteitskeuze is van groot belang voor het klimaat. Élke vermeden autokilometer telt.

De EnergyCoin Foundation legt in samenwerking met Ring-Ring® gemaakte fietskilometers vast op de EnergyCoin blockchain. De fietskilometers worden per honderd gereden kilometers vastgelegd. De pilot is gestart en fietsers kunnen starten met het oogsten van de eerste fietstokens!

Nergens ter wereld werd eerder het bewijs van gemaakte fietskilometers op de blockchain vastgelegd. De fietsers uit de Ring-Ring community leggen zo de waarde van de vermeden uitstoot van CO2 en fijnstof vast. Elke fietskilometer is weer gecreëerde waarde! De waarde van de fietskilometers is uitwisselbaar via het platform (het EnergyCoin Dashboard) van de EnergyCoin Foundation.

Ring-Ring® is een dienst die het gebruik van de fiets stimuleert door aan fietskilometers regelrechte voordelen te koppelen. Vanuit vijf partijen: inwoners, ondernemers, werkgevers, gemeenten en (zorg)verzekeraars. De afgelopen vijf jaar werd de Ring-Ring app uitvoerig getest en in tien gemeenten en bij tientallen bedrijven zeer succesvol ingezet voor het behalen van de lokale klimaatdoelstellingen en als instrument voor MVO beleid.