info@energycoinfoundation.org

Gerealiseerde energiebesparing vastleggen en uitwisselbaar maken

Warmetruiendag start een proef samen met de EnergyCoin Foundation en Shifft om bespaarde energie en de vermeden uitstoot van broeikasgassen te waarderen in Warmetruientokens. Doe je mee?

Pilot
Blockchain en energiebesparing? Ja! Samen met de EnergyCoin Foundation en Shifft starten we op 1 maart 12019 een pilot met maximaal honderd deelnemers. Dus… wil je met jouw energiebesparing warmetruientokens verdienen? En heb je een slimme gasmeter? Doe dan mee en meld je nu snel aan via info@warmetruiendag.nl.

Het idee: met een slimme gasmeter kun je vermeden gasverbruik opslaan op de EnergyCoin Blockchain, hoe leuk is dat! Hoe? Simpel: deelnemers stellen een energiebesparingsdoel vast voor de maand maart 2019. Hoeveel energie kun jij besparen ten opzichte van maart vorig jaar? Wanneer je in je opzet slaagt, krijg je van ons warmetruienmunten waarmee we de gerealiseerde energiebesparing en de vermeden CO2 uitstoot met Warmetruiendagtokens belonen.

De EnergyCoin Foundation is ook een pilot met fietskilometers gestart. Door de vermeden CO2 uitstoot van meetbare klimaatacties vast te leggen kunnen we zo samen laten zien hoeveel impact we hebben. Bovendien wordt, met de truien- en fietsmunten, de waarde van jouw (collectieve) klimaatactie een ruilmiddel!

Naam
We zijn nog op zoek naar een naam voor de Warmetruientoken. Noemen we ze Pullies of Sweaterbits: laat ons je ideeën weten! Op twitter, of facebook en/of op instagram @Warmetruiendag #munt. Benieuwd! Enne… meld je vooral aan:)!

Over Warmetruiendag

Warmetruiendag is de grootste klimaatactie van Nederland en werd 15 februari voor alweer de 13de keer georganiseerd. Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen is energiebesparing cruciaal: de knop moet letterlijk om. De ruim 217.000 actief aangemelde deelnemers aan Warmetruiendag zetten de verwarming lager, trekken een extra warme trui aan en besparen per graad 6 procent energie, kosten en uitstoot. Samen hebben we impact: als heel Nederland alleen op Warmetruiendag één graadje minder warm stookt, bespaart dat al 3,3 miljoen kubieke meter gas en 6,3 miljoen kilo CO2. Een heel stookseizoen lager stoken zou neerkomen op een besparing van 1 megaton van het broeikasgas CO2, bijna 30 procent van de CO2-reductie die Nederland in 2030 in de gebouwde omgeving wil realiseren.

Veel mensen maken zich zorgen om het klimaat en samen energie besparen werkt aanstekelijk; niet alleen mensen thuis doen mee, ook veel decentrale overheden zoals gemeenten, provincies, een hoogheemraadschap en een veiligheidsregio doen mee, net als scholen en bedrijven.

Shifft

Shifft biedt een online platform voor bedrijven en organisaties om iedereen ‘energieslim’ te maken. Door sociale interactie, gamification en het bieden van inzicht zorgen zij ervoor dat medewerkers stap voor stap slimmer met energie omgaan. Shifft is gecertificeerd als Onafhankelijke Diensten Aanbieder (ODA) en mag op basis daarvan de slimme meter uitlezen van iedereen die daarvoor toestemming heeft gegeven.

EnergyCoin Dashboard

De lancering van de fietstoken, de warmetruiendagtoken en een marktplaats waar de tokens uitgewisseld kunnen worden zijn de eerste drie belangrijke stappen om burgerinitiatieven en lokale overheden te faciliteren om tegen geringe kosten het bouwen van lokale nieuwe waardesystemen mogelijk te maken.